Beter Werk, projecten, coaching en advies

Contactgegevens:

Telefoon: 06-41507890

E-mail: info@beterwerk.org

Voorbeelden projecten

Effectief en efficiënt aan de slag: voor coördinatoren Emmaus Parkwijk

Projectcoördinatie SOO-convenant, samenwerking tussen ROC’s en Kinderopvangorganisaties in de regio Utrecht

Projectleiding KANS&-convenant, samenwerking tussen ROC’s en Kinderopvangorganisaties in stad Amsterdam

Coaching individuele medewerkers/leidinggevenden/team/directeur: diverse organisaties.

Workshops en trainingen werkdruk en werkstress voor leidinggevenden en groepen medewerkers

Workshops Plezier in Uitvoering voor kinderopvang– en welzijnsorganisatie.

Workshops en trainingen verzuim en reïntegratie voor leidinggevenden en groepen medewerkers

Ontwikkelen instrument werkdruk en psychische belasting voor welzijn en jeugdhulpverlening in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn

Projectleider pilot meditatie voor welzijnsorganisaties in opdracht van FCB

Interim beleidsmedewerker arboconvenant ziekenhuizen voor Sectorfondsen Zorg en Welzijn

Workshop geld en hulpverlening voor hulpverleners aan het einde van hun opleiding ter voorbereiding op het starten van een eigen praktijk

Workshops systemisch werk

Ontwikkeling programmadocument implementatie zorgvisie

Startpagina    Kennismaking    Diensten