Beter Werk, projecten, coaching en advies

Kennismaking

Over Beter Werk

Beter Werk richt zich op het beter en plezieriger werken binnen organisaties, nu en in de toekomst. De onderliggende overtuiging is dat medewerkers die het naar hun zin hebben in hun werk beter en met plezier bijdragen aan het realiseren van de doelen van de organisatie. Steeds duidelijker wordt daarbij dat alleen inspelen op de ratio niet voldoende is om veranderingen in gang te zetten en te borgen. Waar mogelijk en nuttig maak ik gebruik van manieren om ook het minder rationele aan bod te laten komen en een plaats te geven aan wat mensen echt drijft.

De snelheid van veranderingen in de context en structuur van organisaties maken dat de eisen die aan het werk, de leiding en medewerkers worden gesteld steeds sneller mee veranderen. Daarmee kan het plezier en de zin in het werk onder druk komen te staan. Door gerichte en tijdige ontwikkeling van medewerkers en managers worden (ervaren) belemmeringen het vertrekpunt voor groei van het individu, de groep en de organisatie.

De dienstverlening van Beter Werk ondersteunt organisaties, teams, groepen en individuen bij het inzicht krijgen in ongewenste patronen en situaties. Het inzicht doorbreekt de patronen en geeft ruimte voor verandering.

 

Over Marietje Geverink

Na een bedrijfskundige opleiding ben ik bij verschillende werkgevers, in verschillend branches en rollen werkzaam geweest in het HRM– en arbodomein. De rollen die ik daarbij vervulde waren: onderhandelaar, trainer, docent, onderzoeker, adviseur, projectleider, coach, instrumentontwikkelaar etc. De branches waarvoor ik heb gewerkt: industrie, zakelijke dienstverlening, zorg en welzijn.

De waarden van waaruit ik werk zijn: integriteit, enthousiasme en betrokkenheid, kwaliteit, respect en resultaatgerichtheid. Om mij meer te concentreren op mijn kwaliteit en ontwikkeling ben ik in de zomer van 2002 begonnen met de een-vrouwszaak Beter Werk.

Startpagina  Diensten  Voorbeelden projecten